Ancient Athens - The Acropolis and Parthenon

-_LGF4013.jpg
-_LGF3814-HDR.jpg
-_LGF3853.jpg
-_LGF3892.jpg
-_LGF3894.jpg
-_LGF3895.jpg

Temple to Zeus

-_LGF4310.jpg
-_LGF4318.jpg
Temple of Ephaistos
Temple of Ephaistos